در حال حاضر، تمامی سرورها آنلاین میباشد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
CDN SahaLMS
Cluster SahaLMS
Load Balancer SahaLMS
Node1 SahaLMS
Node2 SahaLMS
Node3 SahaLMS
Node4 SahaLMS
SpeedPlus SahaLMS