سخنرانی جناب سرهنگ محمودی رئیس پلیس محترم پلیس فتا استان آذربایجان شرقی در مراسم رونمایی از سامانه سها در مورد سامانه هوشمند آموزش آنلاین (سها)
سها:سامانه هوشمند آموزش آنلاین
شرکت داده گستر نگین آرا-ش ث 50076Thursday, October 15, 2020

« برگشت