جلسه رسمی مسئولین نمایشگاه فناوری ربع رشیدی تبریز - رینوتکس 2020

امروز 22 مهر 1399، سامانه سها میزبان جلسه رسمی مسئولین زونهای نمایشگاه فناوری ربع رشیدی تبریز - رینوتکس 2020 بود.

سامانه هوشمند آموزش آنلاین (سها)Tuesday, October 13, 2020

« برگشت