سخنرانی جناب دکتر جوانپور، رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی

در مراسم رونمایی از سامانه سها هوشمند آموزش آنلاین

سها "سامانه هوشمند آموزش آنلاین"، محصول توسعه یافته شرکت داده گستر نگین آرا، شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

 Friday, October 23, 2020

« برگشت